วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความกตัญญูด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความกตัญญูด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมาเปนวิทยากรให้ความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น