วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้ตรวจราชการ

วันที ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอเมืองนครพนม นำโดยนาย พันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะโดยกศน.อำเภอเมืองนครพนม ไดจัดบูธฝึกอาชีพชุม อาทิเช่น การจักสาน (หวดประหยัดพลังงาน เสื่อ) การทำขนม (กล้วยทอด ขนมโดนัท กล้วยฉาบ) การเพาะเห็ดฟาง การทำบายศรี การทำพรมเช็ดเท้า การทำผ้าขาวม้า การทำกระเป๋าผ้าควิลท์ และยังมีสาธิตการสอนผู้ลืมหรือไม้รู้หนังสือ การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) ณ กศน. อำเภอเมืองนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น