วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมชี้แจงและร่วมงานปีใหม่

ร่วมประชุมชี้แจงและร่วมงานปีใหม่  ณ  สนง.จังหวัดนครพนม  ในวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ  ณ  ศาลายงใจยุทธ  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ร่วมจุดเทียนถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘