วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ค่ายลูกเสือวิสามัญ

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ  นักศึกษา กศน.อำเอเมืองนครพนม  ในวันที่  ๒๐ - ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

งานวันครู ปี ๒๕๕๙

ร่วมงานวันครู  ปี ๒๕๕๙  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

อบรมเขิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผลปลายภาคเรียน

อบรมเขิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผลปลายภาคเรียน  ณ.  บ้านสวนคุณตา  กอล์ฟ  รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  ๑๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙