วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตารางสอบปลายภาค 2/2555

นักศึกษา กศน. ตำบลขามเฒ่าให้มารับตารางสอบปลายภาคที่ กศน. ขามเฒ่า ครูจะอยู่ทุกวันอังคาร -วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 09.00 -16.00 น. นักศึกษามาพบและปรึกษาครูได้ตลอด เราจะมีกิจกรรมกีฬากศน. จังหวัดในวันที่ 6 มีนาคม 2556 จัดที่สนามกีฬาจังหวัด เริ่มขบวนพาเหรดที่แยกป่าไม้ พร้อมกัน 07.30 น. และจะทำการสอบปลายภาคในวันที่ 9 และ วันที่ 10 มีนาคม 2556 ให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ เตรียมปากกา ดินสอ ยางลบ มห้ครบและบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  ให้นักศึกษามาตรวจสอบดูรายชื่อสอบ N-Net  นักศึกษาที่จะจบเทอมนี้ ได้ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้ทุกวัน อังคาร - พฤหัสบดี   รายชื่อติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  จะสอบในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2556  และขอแจ้งเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการสอบ  จะสอบปลายภาคในวันที่ 9 และ 10 มีนาคม  2556 ที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในทุกระดับชั้น ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  อีกเรื่องคือ  เราจะมีการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ระดับจังหวัดในวัน  6  มีนาคม  2556  ให้นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  มาร่วมงานกันทุกคน เพื่อเป็นกิจกรรม กพช.กีฬา  กศน.เกมส์  ของ กศน.อำเภอเมืองนครพนม  ประกอบด้วย 3 โซน คือ  โซนดอกคูณ  โซนลีลาวดี และโซนกันเกรา  ขบวนตั้งที่ แยกป่าไม้นครพนม  แข่งกีฬากันที่สวนชมโขง ในวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  มาร่วมงานกันเยอะ