วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตารางสอบปลายภาค 2/2555

นักศึกษา กศน. ตำบลขามเฒ่าให้มารับตารางสอบปลายภาคที่ กศน. ขามเฒ่า ครูจะอยู่ทุกวันอังคาร -วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 09.00 -16.00 น. นักศึกษามาพบและปรึกษาครูได้ตลอด เราจะมีกิจกรรมกีฬากศน. จังหวัดในวันที่ 6 มีนาคม 2556 จัดที่สนามกีฬาจังหวัด เริ่มขบวนพาเหรดที่แยกป่าไม้ พร้อมกัน 07.30 น. และจะทำการสอบปลายภาคในวันที่ 9 และ วันที่ 10 มีนาคม 2556 ให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ เตรียมปากกา ดินสอ ยางลบ มห้ครบและบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น