วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ที่กองร้อย อส. จังหวัดนครพนม ในวันที่ 25-27 ก.ค 2559

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วมเป็นวิทยากรครู ข ดำเนินงานการสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่บ้านนาโดน ม.4วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมเป็นวิทยากรครู ข ดำเนินงานการสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่บ้านขามเฒ่า ม.1


วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส.ปชต.ขามเฒ่าร่วมกันประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ที่วัดศรีชมชื่น ม.1 ตำบลขามเฒ่า
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส. ปชต.ขามเฒ่าร่วมกันประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ แจกแผ่นพับ เอกสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติในการออกเสียงและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ การกากบาทบัตรออกเสียง ที่บ้านใหม่ศรีประทุม ม.10 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนมวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส. ปชต.ขามเฒ่าร่วมกันประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ แจกแผ่นพับ เอกสาร ที่ตลาดนัดคลองถมตำบลขามเฒ่า ในวันที่่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙
กศน.ตำบลขามเฒ่าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ กศน.ตำบลในเมือง ในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙