วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานฝาชี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   วิชาจักสานฝาชี
ณ บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ ๓ ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
วันที่  ๑๔ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานกระติบข้าว

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   วิชาจักสานกระติบข้าว
ณ บ้านชะโงม หมู่ ๖ ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
วันที่ ๔ -๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๘