วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานฝาชี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   วิชาจักสานฝาชี
ณ บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ ๓ ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
วันที่  ๑๔ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น