วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชางานใบตอง หลักสูตร 40 ชม. ระหว่างวันที่ 21-28 มิ.ย. 2559 ที่ บ้านกุดข้าวปุ้น ม. 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอดส์ ที่ กศน. อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 29 มิ.ย. 59


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าเข้าร่วมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาดุก ม.22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 27 มิ.ย 59


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 วันที่ 24 มิ.ย. 59วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าร่วมอบรม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย( ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม 23 มิ.ย.59
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนมวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำยาดม ยาหม่องน้ำ หลักสูตร 3 ชม.          วันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๙  จัดที่บ้านชะโงม ม.6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม