วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ที่  วัดศรีชมชี่น  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนมวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558

นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  มารับตารางสอบวันที่  9 กันยายน  2558  ที่  กศน.ตำบลขามเฒ่า


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่ามารับตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1/2558  ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า  วันที่  9  กันยายน  2558