วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

รับการนิเทศจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครพนม วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลขามเฒ่าวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 22 เมษายน 2559 กศน.ตำบลขามเฒ่า ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองนครพนมและสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยได้นำกิจกรรมต่างๆของ กศน.ไปร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ โครงการบรรณสัญจร บ้านหนังสือชุมชน รับบริจาคหนังสือ บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) การสาธิตและการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน