วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่านำนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ณ. กศน.อำเภอเมืองนครพนม  ในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ครู ข) ) ที่ ห้องประชุมหนองบึก วันที่ 12 พ.ค 2559