วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร่วมพิธี 12 สิงหาคม 2559 ทีฆายุโกโหตุ มหาราชินี ณ ศาลายงใจยงยุทธ อ.เมืองนครพนม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้รับบริจาคหนังสือต่างๆๆ จากประชาชนทั่วไปในพื้นที่


วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลขามเฒ่าอบรมหลักสูตรกฎหมายน่ารู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค. 2559 ที่ กศน. ตำบลขามเฒ่าวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส.ปชต.ขามเฒ่าร่วมเดินรณรงค์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559 กับ อบต.ขามเฒ่า ประชาชนบ้านขามเฒ่า ม.1,2 และบ้านกุดข้าวปุ้น ม.3 พร้อม นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเฒ่าและนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า

กศน.ตำบลขามเฒ่าอบรมหลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 2559 ที่ กศน. ตำบลขามเฒ่าวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ศน.ตำบลขามเฒ่าจัดอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิทัลหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นวันที่ 1-2 ส.ค. 2559 ที่ กศน. ตำบลชามเฒ่า