วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านใน กศน. อำเภอเมืองนครพนม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ สนง. กศน. จังหวัดนครพนม ในวันที่ 9 เมษายน. 2557  นะคะ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุกันคะ

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

เข้าค่ายลูกเสือ

นักศึกษาตำบลขามเฒ่า ในวันที่ 10 กับ 11 เมษายน 2557 จะเข้าค่ายลูกเสือที่ นรข. จังหวัดนครพนม นักศึกษาที่จะจบยังไม่มีกิจกรรมครบ 200 ชม. ให้มาเข้าค่ายเลยนะคะ