วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิพลังบ้านโคกก่อง         คณะครู กศน. อำเภอเมืองนครพนมร่วมกับนักศึกษาทุกตำบลในอำเภอเมืองนครพนม. ร่วมกันศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ธนศักดิ์ คำด่วงเป็นวิทยากรให้ความรู้และทีมงานที่ได้เสียสละเวลาในครั้งนี้. นักศึกษา. กศน. ตำบลขามเฒ่าเข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้. จำนวน. 13. คน. ในวันที่ 24 ม. ค. 2556

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

รับการประเมิน มาตรฐาน กศน. ตำบล

วันนี้ได้รับการประเมินมาตรฐาน กศน. ตำบลขามเฒ่า. โดย อาจารย์บุศลินและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับการประเมินผ่านไปด้วยดี และนำคำแนะนำมาปรับปรุงให้ กศน. ตำบลดีขึ้น และมีการพัฒนาขึ้น ขอขอบพระคุณท่านคณะประเมินทุกท่านที่มาให้ข้อคิดและคำแนะนำ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร

การอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร  ของนักศึกษาโซนลีลาวดี  ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่  กศน.ตำบลขามเฒ่า  มีนักศึกษา กศน.ตำบลคำเตย  กศน.ตำบลดงขวาง และ กศน.ตำบลบ้านกลางเข้าร่วมด้วย  ในวันที่  ๕ - ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โดยได้รับเกียรติจาก  สภ. เมืองนครพนม มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร  นักศึกษาถูกใจมากในการอบรมครั้งนี้  ได้รับความรู้อย่างมากเลย


อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโซนลีลาวดี  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในปี ๒๕๕๘  ประกอบด้วย  กศน.ตำบลคำเตย  กศน.ตำบลขามเฒ่า  กศน.ตำบลดงขวาง  กศน.ตำบลบ้านกลาง  ในวันที่ ๒๐ - ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งได้รับเกียตริจากท่านวิทยากรจาก หอการค้า ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ในปี  ๒๕๕๘  นักศึกษามีความกระตือรือร้นมาก ตั้งอกตั้งใจในการรับฟัง

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการป้องกันยาเสพติด

                    นักศึกษากศน.โซนลีลาวดี  ร่วมกันอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการป้องกันยาเสพติด  ที่ กศน.ตำบลคำเตย  ประกอบด้วย  กศน.ตำบลคำเตย  กศน.ตำบลขามเฒ่า  กศน.ตำบลดงขวาง  กศน.ตำบลบ้านกลาง  ได้รับความอนุเคราะจากอาจารย์บรรจบ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในวันที่  ๒๗-๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕