วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโซนลีลาวดี  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในปี ๒๕๕๘  ประกอบด้วย  กศน.ตำบลคำเตย  กศน.ตำบลขามเฒ่า  กศน.ตำบลดงขวาง  กศน.ตำบลบ้านกลาง  ในวันที่ ๒๐ - ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งได้รับเกียตริจากท่านวิทยากรจาก หอการค้า ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ในปี  ๒๕๕๘  นักศึกษามีความกระตือรือร้นมาก ตั้งอกตั้งใจในการรับฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น