วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร

การอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร  ของนักศึกษาโซนลีลาวดี  ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่  กศน.ตำบลขามเฒ่า  มีนักศึกษา กศน.ตำบลคำเตย  กศน.ตำบลดงขวาง และ กศน.ตำบลบ้านกลางเข้าร่วมด้วย  ในวันที่  ๕ - ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โดยได้รับเกียรติจาก  สภ. เมืองนครพนม มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย จราจร  นักศึกษาถูกใจมากในการอบรมครั้งนี้  ได้รับความรู้อย่างมากเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น