วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิพลังบ้านโคกก่อง         คณะครู กศน. อำเภอเมืองนครพนมร่วมกับนักศึกษาทุกตำบลในอำเภอเมืองนครพนม. ร่วมกันศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ธนศักดิ์ คำด่วงเป็นวิทยากรให้ความรู้และทีมงานที่ได้เสียสละเวลาในครั้งนี้. นักศึกษา. กศน. ตำบลขามเฒ่าเข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้. จำนวน. 13. คน. ในวันที่ 24 ม. ค. 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น