วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ครู ข) ) ที่ ห้องประชุมหนองบึก วันที่ 12 พ.ค 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น