วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าร่วมอบรม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย( ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม 23 มิ.ย.59
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น