วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำยาดม ยาหม่องน้ำ หลักสูตร 3 ชม.          วันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๙  จัดที่บ้านชะโงม ม.6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น