วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการศึกษาอาชีพ วิชางานใบตอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การจัดการศึกษาอาชีพ  วิชางานใบตอง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัด
นครพนม

ระยะเวลาการฝึกอบรมวันที่  ๒๙ ๓๐  พฤษภาคม    ๒๕๕๘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น