วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส. ปชต.ขามเฒ่าร่วมกันประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ แจกแผ่นพับ เอกสาร ที่ตลาดนัดคลองถมตำบลขามเฒ่า ในวันที่่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น