วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  ให้นักศึกษามาตรวจสอบดูรายชื่อสอบ N-Net  นักศึกษาที่จะจบเทอมนี้ ได้ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้ทุกวัน อังคาร - พฤหัสบดี   รายชื่อติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  จะสอบในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2556  และขอแจ้งเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการสอบ  จะสอบปลายภาคในวันที่ 9 และ 10 มีนาคม  2556 ที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในทุกระดับชั้น ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  อีกเรื่องคือ  เราจะมีการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ระดับจังหวัดในวัน  6  มีนาคม  2556  ให้นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  มาร่วมงานกันทุกคน เพื่อเป็นกิจกรรม กพช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น