วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่าที่ได้รับตารางสอบแล้วให้ไปสอบตามวันและเวลา แต่งกายสุภาพ เตรียมบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน สถานที่สอบ รร. นครพนมวิทยาคม สอบวิชาบังคับวันที่ 12 13 และ สอบวิชาเลือกวันที่ 19 20 มีนาคม 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น