วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ณ. สนง. กศน. จังหวัดนครพนม วันที่ 10 มีนาคม 2559







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น