วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ดศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน กศน.โครงการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น