วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่อง

โครงการอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา  การทำยาดม  ยาหม่อง  ณ  บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น