วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.และเกียรติบัตรบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา

พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น  หนึ่งแสนครูดี  เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.และเกียรติบัตรบุคลากร  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมศูนย์  OTOP  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น