วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอส์ (กลุ่มโซนลีลาวดี)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอส์ (กลุ่มโซนลีลาวดี)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่  กศน.บ้านกลาง  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น