วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
(กลุ่มโซนลีลาวดี)  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘
ณ  กศน.ตำบลดงขวาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น