วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา การทำดอกกันเกรา

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ ๒๑ ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.               

ที่ บ้านชะโงม  หมู่ ๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น