วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา การทำดอกกันเกรา

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ ๑๘ ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.               
ที่ บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ ๓  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น