วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โซนลีลาวดี ที่ กศน.ตำบลบ้านกลางอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ กศน.ตำบลบ้านกลาง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  52 คน  ได้รับความอนุเคราะห์จากกองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้กับนักศึกษาโซนลีลาวดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น