วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนครพนม

กศน.อำเภอเมืองนครพนมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 14 -15 สิงหาคม  2556 ได้รับการประเมินผ่านไปด้วยดีทั้งสองวัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น