วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอบ N - NET นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครพนม

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่านะคะ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2556 จะมีการสอบ  N - NET ให้นักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนี้ มารับตารางสอบและตรวจสอบรายชื่อที่ กศน.ตำบลขามเฒ่าในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 2556 นะคะ เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น