วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย

นักศึกษา กศน.โซนลีลาวดี อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  58 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาตำบลคำเตย  ขามเฒ่า  ดงขวางและบ้านกลาาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก กองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์คะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น