วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลขามเฒ่า เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer)

กศน. ตำบลขามเฒ่า ได้นำเกษตรต้นแบบประจำตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer) ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น