วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โซนลีลาวดี

นักศึกษาโซนลีลาวดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โซนลีลาวดี ประกอบด้วย ตำบลขามเฒ่า,ดงขวาง,บ้านกลาง,คำเตย  ในวันที่  ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  กศน.ตำบลคำเตย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น