วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สอบ N NET

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่ามารับตารางสอบ  N  NET  ภายในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่  กศน.ตำบลขามเฒ่า  เวลา  ๐๙.๐๐  น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น