วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลขามเฒ่า

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลขามเฒ่า  วิชา  งานใบตอง  ณ  บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ในวันที่  ๔ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น