วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานกระติบข้าว

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  วิชาจักสานกระติบข้าว  จัดที่บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น